Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Nytt statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att införa ett nytt statsbidrag för att stärka och stimulera språkutvecklingen i svenska. I år tillförs 100 miljoner kronor för ändamålet.

För de barn som inte går i förskolan, och aldrig eller mycket sällan möter svenska språket i hemmet, kan förskolan ge bättre möjligheter till att utveckla svenska språket. Kommunerna kommer att kunna använda statsbidraget till insatser som syftar till att öka deltagandet i förskolan. Bidraget ska även kunna användas för språkutvecklande insatser i förskolan och till kompetensutveckling av förskolepersonal i språkutvecklande arbetssätt.

– Förskolan har stor betydelse för barns språkutveckling, särskilt för de barn som inte pratar svenska hemma. Genom att stärka det språkutvecklande arbetet i förskolan kan barn få mer jämlika förutsättningar inför skolstarten, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Förordningen, som bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna, träder i kraft den 15 augusti 2019.

Presskontakt

Jasmina Sofic
Tf pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00