Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Översyn av reglerna om gode män och förvaltare

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat direktiv till en utredning som ska föreslå reformer för att förbättra rekryteringen av och stödet till gode män, förvaltare och andra ställföreträdare. Dessutom ska tillsynen av rättssäkerheten stärkas.

– Jag är angelägen om att utredningens arbete kan leda till vi får ett modernt och långsiktigt hållbart system där individen sätts i fokus. De människor som behöver hjälp ska känna sig trygga med att de också får det, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Regeringen tillsätter nu en utredning som ska se över reglerna om gode män och förvaltare. Syftet är att komma till rätta med de problem och brister som uppmärksammats. Det handlar om att överväga åtgärder för att förbättra tillsynen, förbättra förutsättningarna för att kompetenta personer ska kunna rekryteras och arbeta som ställföreträdare och stärka enskildas ställning och skydd.

En viktig del i det svenska välfärdssamhället är att de personer som på grund av t.ex. sjukdom eller hög ålder inte klarar av att sköta sina egna angelägenheter får hjälp med detta. Här fyller gode män och förvaltare en viktig funktion som ställföreträdare för den enskilde. Det handlar således om skyddet för de mest utsatta i samhället.

I uppdraget ingår att ta ställning i frågor om bl.a.

  • hur rekryteringen av kompetenta ställföreträdare kan underlättas och i vilka särskilda fall som det bör kunna utses professionella ställföreträdare,
  • hur ställföreträdare kan få ett bättre och mer professionellt stöd under pågående uppdrag,
  • ett nationellt ställföreträdarregister,
  • förbättrade möjligheter för den enskilde att föra fram klagomål mot sin ställföreträdare,
  • vilka ytterligare tillsynsverktyg och sanktionsmöjligheter som behövs, och
  • förbättrade möjligheter för den enskilde att få ersättning för ekonomiska skador om ställföreträdaren missköter sig.

Kathrin Flossing, tidigare riksdagsdirektör, har åtagit sig uppdraget som särskild utredare. Uppdraget ska redovisas senast i februari 2021.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00