Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Pressfika med regeringen

Publicerad

Närvarande statsråd redogör för dagens regeringsbeslut samt aktuella frågor. Om vädret tillåter sker detta i Björnens innergård.

Tid:
Plats: Björnen, gästmatsalen, ingång Kopparporten, Rödabodgatan 6, Stockholm

Samling vid Kopparporten och inpassering från klockan 09.45 för att gemensamt gå upp till gästmatsalen.

Presslegitimation krävs.

Presskontakt

Nina Kefi
Pressamordnare, Statsrådsberedningen
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-662 67 79
e-post till Nina Kefi