Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen möjliggör licensjakt på gråsäl

Publicerad

Regeringen har idag beslutat om en ändring i jaktförordningen som möjliggör för Naturvårdsverket att besluta om licensjakt på gråsäl om det är vetenskapligt befogat ur ett ekosystemperspektiv. Samtidigt uppdrar regeringen åt Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket att se över förvaltningsplanen för gråsäl och föreslå åtgärder för att skydda torskbestånden.

Gråsälens växande bestånd har inneburit konsekvenser för torskbeståndet och kustfisket. Sälen trasar sönder fiskeredskap för mer 50 miljoner årligen och tar fisk i fiskarnas nät. Samtidigt bär sälen på en parasit som påverkar torskens kondition och levnadsvillkor negativt.

Regeringen har idag beslutat om en ändring i jaktförordningen som möjliggör för Naturvårdsverket att besluta om eventuell licensjakt på gråsäl. Förutsättningen är att detta sker efter hörande av Havs- och vattenmyndigheten och efter bedömning om det är vetenskapligt befogat ur ett ekosystemperspektiv. Förordningsändringen träder i kraft den 29 november och upphör att gälla den 1 januari 2022, om inte en vetenskaplig utvärdering visar att regeringen bör förlänga möjligheten att besluta om licensjakt.

Regeringen har även beslutat om att uppdra åt Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket att revidera den nationella förvaltningsplanen för gråsäl. Om beslut fattas om licensjakt på gråsäl ska myndigheterna genomföra en vetenskaplig utvärdering av effekterna ur ett ekosystemperspektiv. Myndigheterna ska därtill föreslå åtgärder, utöver sådana som är fiskerelaterade, för att skydda bestånden av torsk.

– Situationen för Östersjötorsken är allvarlig och vi behöver se över alla våra verktyg för att skydda beståndet. Därför har regeringen idag beslutat om att öppna upp för licensjakt på gråsäl. Samtidigt är det nödvändigt att vi utforskar fler möjliga åtgärder, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Reviderad förvaltningsplan för gråsäl ska redovisas senast den 29 november 2019. Förslag på åtgärder för att skydda bestånden av torsk ska redovisas senast den 1 juni 2020. En vetenskaplig utvärdering av eventuell beståndsreglerande jakt på gråsäl ska redovisas senast den 1 juni 2021.

Presskontakt

Hanna Alexandersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.