Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Regeringen motsätter sig EU-kommissionens kritik mot svensk elnätsreglering

Publicerad

Regeringen delar inte EU-kommissionens bedömning att den svenska elnätsregleringen strider mot EU:s elmarknadsdirektiv. Det skriver regeringen i dag till EU-kommissionen. Regleringen syftar till att främja investeringar och säkerställa rimliga elnätsavgifter för elkonsumenterna.

Ladda ner:

- Vi står upp för svenska elkonsumenter och tar strid mot EU-kommissionen. Kommissionens tolkning av det europeiska elmarknadsdirektivet riskerar att ge svenska konsumenter 20 procent högre elnätsavgifter och kosta en vanlig villaägare tusentals kronor, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

I slutet av maj tog regeringen emot ett brev där EU-kommissionen riktar kritik mot den svenska elnätsregleringen. EU-kommissionen menar att den svenska regleringen är för detaljerad och strider mot EU-direktivet och vill därför att regeringen omprövar regleringen.

Regeringen skickar nu in sitt svar till EU-kommissionen. Regeringen delar inte EU-kommissionens tolkning av det europeiska elmarknadsdirektivet. Den svenska regleringen gör det möjligt för elnätsbolagen att genomföra nödvändiga investeringarna samtidigt som det skyddar kunderna från att betala allt för höga elnätsavgifter.

Presskontakt

Sara Khatemi
Tf pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon 076-1296708
e-post till Sara Khatemi

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Fakta om elnätsavgifterna

Elnätsverksamheten är en monopolmarknad där olika elnätsföretag har ensamrätt (nätkoncession) för att bedriva elnätsverksamhet inom avgränsade områden i Sverige. Med elnätsverksamhet avses verksamheten att överföra elen till kunderna. Eftersom elnätsverksamheten är en monopolmarknad finns det en reglering för att säkerställa så att kunderna inte betalar mer än en skälig avgift för tjänsterna och att elnätsföretagen får skälig ersättning för att bedriva verksamheten.

Regleringen innebär att Energimarknadsinspektionen på förhand beslutar om ett maxbelopp (en intäktsram) som ett elnätsföretag får debitera sina kunder under kommande fyraårsperiod. Elnätsföretagen får själva avgöra hur mycket av intäktsramen som de behöver använda för att bedriva verksamheten, intäktsramen är endast ett tak för hur mycket elnätsföretagen sammantaget högst får debitera kunderna. Nuvarande period pågår 2015-2019.