Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen satsar på besöksnäringen

Publicerad

Regeringen avsätter fem miljoner kronor för att stärka Tillväxtverkets arbete för en konkurrenskraftig svensk besöksnäring. För medlen ska Tillväxtverket undersöka hur besöksnäring och industri bättre kan samverka samt genomföra insatser som syftar till att förenkla för företagen i besöksnäringen.

Beslutet är ett led i regeringens större satsning på Sveriges besöksnäring. En konkurrenskraftig besöksnäring som växer på ett hållbart sätt skapar nya jobb och bidrar till lokal och regional utveckling och att stora delar av landet blir mer attraktiva att bo, leva och verka i. Det finns ett ömsesidigt beroende mellan industriföretag och besöksnäringsföretag. Målet är att de ska förstärka varandra och även trygga kompetensförsörjningen på orten.

– Besöksnäringen går starkt framåt. Detta är Sveriges nya basnäring som skapar nya jobb i alla delar av Sverige. Med regeringens satsning fortsätter vi förenkla och skapa goda förutsättningar för besöksnäringens företag, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Under våren aviserade näringsminister Ibrahim Baylan och landsbygdsminister Jennie Nilsson att regeringen kommer ta fram en nationell strategi för besöksnäringen. Strategin ska utgöra en plattform för en samlad politik kring hållbar turism och en konkurrenskraftigt växande besöksnäring i Sverige.

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-129 67 08
e-post till Sara Khatemi