Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Rektorer i förskolan får bättre tillgång till fortbildning

Publicerad

Från och med den 1 juli har det pedagogiska ledarskapet i förskolan stärkts genom att förskolechefer numera benämns rektorer och omfattas av den statliga rektorsutbildningen. Nu har regeringen dessutom beslutat att ge rektorer för förskolor tillgång till samma fortbildningsinsatser som rektorer i skolan.

Även biträdande rektorer och personer med motsvarande ledningsfunktion ges tillgång till fortbildningsinsatserna.

– Ett tydligt ledarskap är avgörande för att stärka kvaliteten och likvärdigheten i förskolan. Genom fortbildningen får rektorer i förskolan verktyg att utveckla sitt pedagogiska ledarskap och stärka kvaliteten i verksamheten, säger utbildningsminister Anna Ekström.

För att göra innehållet i befattningsutbildningen än mer relevant för förskolans och skolans värdegrund och kunskapsuppdrag har regeringen dessutom beslutat att byta fokus på en av utbildningens tre delkurser. Kursen som tidigare fokuserade på mål- och resultatstyrning riktar nu i stället in sig på styrning, organisering och kvalitet.

Förordningsändringarna träder i kraft den 15 augusti 2019.

Presskontakt

Jasmina Sofic
Tf pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00