Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Satsning på våldsförebyggande arbete i skolan för att förebygga mäns våld mot kvinnor

Publicerad

Regeringen har beviljat Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ytterligare 7 miljoner kronor för att öka spridningen och implementeringen av våldsförebyggande arbete i skolan. Beslutet är i linje med regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

2018 ingick regeringen en överenskommelse med SKL för att stärka jämställdhets­arbetet på lokal och regional nivå under perioden 2018–2020. Överenskommelsen omfattar 25 miljoner kronor för 2018 och 25 miljoner kronor för 2019.

En del av överenskommelsen består i en satsning på våldsförebyggande arbete i förskola och skola för att förändra stereotypa könsnormer som kopplar samman maskulinitet och våld. Som en del i detta arbete utvärderar SKL hur den våldsförebyggande metoden ”Mentors in Violence Prevention” kan fungera i en svensk skolkontext. SKL utlyser även medel för att stödja skolor att bedriva ett våldspreventivt arbete som bidrar till ökad jämställdhet.

I och med regeringens beslut att nu bevilja SKL ytterligare 7 miljoner kronor förstärks denna satsning. Det innebär att ytterligare cirka 30 skolor kommer att kunna ta del av medlen.

– Det finns en stor efterfrågan bland landets kommuner på kunskap om vålds­förebyggande arbete i skolan med ett genusperspektiv. Stereotypa könsnormer som förknippar maskulinitet med våld grundläggs tidigt. Beslutet att förstärka överenskommelsen med SKL så att fler skolor nu kommer att få stöd i att bedriva ett våldsförebyggande arbete är viktigt för att motverka mäns våld mot kvinnor, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

För frågor, kontakta pressekreterare Nicole Goufas.

Presskontakt

Nicole Goufas
Pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Prenumerera på nyheter

Vill du ha aktuell information direkt till din e-post?