Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Staten ska ge ut gröna obligationer senast 2020

Publicerad

Regeringen beslutade i dag att ge Riksgäldskontoret i uppdrag att senast 2020 genomföra en emission av gröna obligationer, det vill säga obligationer som finansierar utgiftsposter i budgeten som går till hållbara investeringar och projekt. Emissionen ska främja den svenska marknaden för gröna obligationer och är en del av regeringens arbete i omställningen mot hållbar utveckling.

I Sverige har gröna obligationer sedan tidigare emitterats av både privata och offentliga aktörer. Senast 2020 ska även staten emittera gröna obligationer. Riksgäldskontoret, som är statens skuldförvaltare, får därför i uppdrag att analysera hur emissionen ska genomföras.

- Att staten nu ger ut gröna obligationer är en viktig del i omställningen mot en hållbar utveckling. Finansmarknaden spelar en central roll i denna omställning och genom att främja marknaden för gröna obligationer vill regeringen öka möjligheterna till hållbara investeringar, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

En ytterligare del i uppdraget är att Riksgäldskontoret ska samverka med Regeringskansliet för att utarbeta det så kallade gröna ramverket, vilket är vad som skiljer gröna obligationer från konventionella obligationer. Det är i ramverket som utgifterna för obligationerna definieras och väljs ut, dvs. vilka utgiftsposter i statens budget som ska finansieras genom de gröna obligationerna. Detta ska sedan följas upp genom kravet för återrapportering.

Enligt uppdraget bör valet av lämpliga gröna utgifter ta sin utgångspunkt i det klimatpolitiska ramverket samt i regeringens klimat- och miljöpolitik, vilken följs upp genom det nationella miljömålsarbetet som redovisas till riksdagen.

- Uppdraget är startskottet för de förberedelser som behövs för emissionen, bland annat urvalet av vilka budgetutgifter som bör ingå och lämplig löptid, säger Per Bolund.

Uppdraget ingår i januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Bakgrund

Riksdagen har beslutat att det finansiella systemet ska bidra till en hållbar utveckling. Regeringen arbetar för att göra det lättare för investerare och privatpersoner att fatta välinformerade och hållbara investeringsbeslut och för att förbättra informationen kring klimat- och hållbarhetsrelaterade risker. 

I arbetet att främja utvecklingen av en hållbar finansmarknad fick en särskild utredare i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur marknaden för gröna obligationer kan utvecklas. Den 10 januari 2018 överlämnades betänkandet ”Att främja marknaden för gröna obligationer”. Utredningens bedömning är att den enskilt viktigaste främjandeåtgärden vore om svenska staten emitterade gröna obligationer.

Presskontakt

Martin Kling
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Thomas Nielsen
Departementsråd/Finansmarknadsavdelningen
Telefon 08-405 15 52
e-post till Thomas Nielsen, via registrator
Åsa Knudsen Sterte
Kansliråd/Finansmarknadsavdelningen
Telefon 08-405 92 16
e-post till Åsa Knudsen Sterte, via registrator

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.