Ann Linde har bytt ansvarsområde, från den 10 september 2019 är hon utrikesminister.

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

-

EU- och handelsminister

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sverige donerar 19,2 miljoner kronor för att stärka utvecklingsländernas kapacitet i att förstå, analysera, förhandla och dra nytta av handelsavtal

Publicerad

När protektionismen tilltar är det viktigare än någonsin att Sverige står upp för utvecklingsländers möjligheter att dra nytta av handel. Regeringen verkar för en ökad fri och rättvis handel inte bara genom handelspolitiken, utan också genom det handelsrelaterade utvecklingssamarbetet.

Under WTO:s konferens Aid for Trade Global Review annonserade utrikeshandelsminister Ann Linde att Sverige bidrar med 19,2 miljoner kronor till Doha Development Agenda Global Trust Fund (DDAGTF) vars syfte är att stärka ländernas möjligheter att delta i förhandlingar, genomföra WTO-avtal och dra nytta av fördelarna av ett medlemskap.

– Sänkta tullar och stabila spelregler för handeln som WTO garanterar är avgörande. Men det är inte tillräckligt för att öka de fattigaste ländernas deltagande i den globala handeln. Många av dessa länder har idag bristande kapacitet och teknologi. Därför behövs också stöd för att kunna delta och dra nytta av de fördelar handeln ger. Handelsrelaterade insatser, Aid for Trade, spelar här en viktig roll, säger utrikeshandelsminister Ann Linde.

Sverige har sedan starten varit mycket engagerat i initiativet Aid for Trade och är fortfarande en viktig givare av handelsrelaterat stöd. Totalt bidrog Sverige förra året med 3,7 miljarder kronor per år till Aid for Trade.

Presskontakt