Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Utredning presenterar nya åtgärder mot skjutvapenvåldet och sprängningarna

Publicerad

Inrikesminister Mikael Damberg har i dag mottagit promemorian En strängare syn på vapenbrott och smuggling av vapen och explosiva varor. Utredaren föreslår bland annat att fler vapenbrott ska bedömas som grova och synnerligen grova och att Tullverkets befogenheter utökas så att försändelser som antas innehålla vapen eller explosiva varor, till exempel handgranater, kan stoppas.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en film publicerad. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

– Förslagen som utredaren har presenterat kommer omgående att skickas på remiss. Våra myndigheter ska ha effektiva verktyg för att bekämpa den organiserade brottsligheten och för att kunna försvåra för kriminella att komma över vapen och explosiva varor. Samtidigt ska samhällets reaktion vara tydlig mot de som redan innehar vapen och explosiva varor illegalt, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Förra året skedde 306 skjutningar och 162 fall av allmänfarlig ödeläggelse genom sprängning. Därför är detta en prioriterad fråga för såväl de brottsbekämpande myndigheterna som regeringen.

Den särskilda utredaren Kazimir Åberg lämnar förslag på höjt maximistraff, från fängelse i sex år till fängelse i sju år, för synnerligen grovt vapenbrott och brott mot tillståndsplikten för explosiva varor. Dessutom föreslås att fler vapenbrott och brott mot tillståndsplikten för explosiva varor ska bedömas som grovt och synnerligen grovt brott.

Förra året genomförde regeringen en kraftfull satsning på Tullverket, som fick det största resurstillskottet på tio år. För att kunna bli ännu mer effektiva kan myndighetens befogenheter behöva utökas avseende smuggling i post- och kurirflödet. Utredaren föreslår därför att Tullverket får befogenhet att hålla kvar försändelser som kan antas innehålla vapen eller explosiva varor. Därtill föreslås att straffet för smuggling av vapen och explosiva varor skärps.

Utredarens promemoria kommer nu att remitteras till den 31 oktober 2019.

Presskontakt

Mikael Grinbaum
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.