Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Utvärdering av det nationella uppdraget mot hedersrelaterat våld och förtryck

Publicerad

Regeringen har beslutat att utvärdera det nationella uppdraget om att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck som är placerat i Länsstyrelsen i Östergötland län. Uppdraget syftar till att ge regeringen underlag för beslut om ett permanent nationellt uppdrag i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska utvärdera arbetet med de uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck som Länsstyrelsen i Östergötlands län har haft sedan 2011, särskilt arbetet med det nationella kompetensteamet och den nationella stödtelefonen för yrkesverksamma.

Utvärderingen ska bland annat bedöma:

  •  i vilken utsträckning länsstyrelsens arbete har stärkt samtliga länsstyrelsers förmåga att inom sina län motverka hedersrelaterat våld och förtryck
  • vilken betydelse arbetet haft för nationella myndigheter, inklusive rättsväsendets myndigheter, i utvecklingen av relevant kompetens och metoder
  • hur stödet till yrkesverksamma har fungerat genom stödtelefonen
  • hur samverkan med nationella myndigheter har fungerat med avseende på det stöd länsstyrelsen ger yrkesverksamma genom stödtelefonen
  • hur samverkan med nationella myndigheter har fungerat i framtagandet av väglednings- och utbildningsmaterial för lokala verksamheter som skola och socialtjänst
  • hur väglednings- och utbildningsmaterial tillämpas i kommunerna
  • länsstyrelsens uppföljning av sina egna insatser

Därtill ska myndigheten beakta hur motsvarande verksamheter är organiserade i ett antal jämförbara länder (bland annat Storbritannien, Norge och Nederländerna) och identifiera arbetsformer och arbetssätt som myndigheten bedömer bör prövas i Sverige. Syftet är att ge regeringen underlag för beslut om inrättande av ett permanent nationellt, sektorsövergripande uppdrag i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. 

- Utvärderingen av det nationella kompetenscentret i Länsstyrelsen Östergötland kommer att bli ett viktigt underlag för regeringens fortsatta insatser för att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Jag hoppas att vi kan få mer kunskap om hur statens insatser i kampen mot våldet kan öka, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

Presskontakt

Josefin Sasse
Tf pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0779469
e-post till Josefin Sasse