Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

En fast omsorgskontakt i hemtjänsten

Publicerad

Regeringen har utsett Barbro Westerholm att se över och lämna förslag på hur en fast omsorgskontakt kan införas i hemtjänsten. Till den fasta omsorgskontakten ska en äldre person kunna vända sig för att exempelvis få stöd och svar på frågor om sina insatser och sin omsorg.

– Att ställa krav på en fast omsorgskontakt i hemtjänsten innebär att hemtjänsten blir skyldiga att arbeta på ett mer enhetligt sätt med kontaktmannaskap än idag. Det bidrar till ökad kvalitet och likvärdighet inom äldreomsorgen, säger socialminister Lena Hallengren.

– Utredningen handlar om att skapa ökad trygghet i hemtjänsten, både för de årsrika och deras anhöriga. Idag är det ju ofta de anhöriga som får ta hand om allt strul när det inte finns någon som koordinerar, säger regeringens utredare Barbro Westerholm.

Syftet med att införa en fast omsorgskontakt i hemtjänsten är att öka delaktigheten och självbestämmandet för äldre personer som har hemtjänst samt att öka tryggheten både för de äldre och deras anhöriga.

Många kommuner har redan idag ett så kallat kontaktmannaskap inom hemtjänsten. Det innebär att en person, ofta en undersköterska eller ett vårdbiträde, är kontaktperson till en eller flera äldre som har hemtjänst. Kontaktpersonen kan till exempel ansvara för en enskild äldres genomförandeplan. Kontaktmannaskap är idag inte reglerat i lag, utan det är upp till kommunerna själva att inrätta. Det gör att kontaktmannaskapet kan se olika ut i landet.

Regeringen har utsett Barbro Westerholm till särskild utredare av fast omsorgskontakt. Barbro Westerholm är riksdagsledamot (L) och tidigare generaldirektör för Socialstyrelsen. Förutom att föreslå de författningsändringar som krävs för att införa en fast omsorgskontakt i hemtjänsten ska utredaren bland annat:

  • kartlägga och beskriva hur utförare av hemtjänst i dag arbetar med kontaktmannaskap och beskriva hur en fast omsorgskontakt kan införas.
  • bedöma och föreslå vilka kunskaper och kompetens en fast omsorgskontakt bör ha för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett betryggande sätt.
  • överväga för- och nackdelar med att ställa särskilda kompetenskrav på den som ska arbeta som fast omsorgskontakt och då särskilt beakta hur patientsäkerheten för den enskilde påverkas.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2020.

Utredningen är en del av januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Presskontakt

Jasmina Sofic
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00