Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Fem myndigheter får i uppdrag att verka för ökad upptäckt av våld

Publicerad

Vuxna och barn som utsätts för våld av närstående kan uppleva många hinder för att berätta om utsattheten och söka stöd. Regeringen beslutade därför idag att ge fem myndigheter - Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Socialstyrelsen - i uppdrag att verka för ökad upptäckt av våld.

Med våld avses våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt sexuellt våld oberoende av förhållandet mellan gärningsperson och brottsoffer.

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket ska var för sig utveckla detta arbete gentemot målgrupperna för sina verksamheter.

Myndigheterna ska samverka i frågor om:

  • rutiner och metoder för upptäckt av våldsutsatthet och våldsutövande
  • övergripande information om våld, lagstiftning, skydd och stöd
  • hänvisning till socialtjänsten, hälso- och sjukvård samt rättsväsende för berörda individer
  • förstärkt stöd till relevant personal med klientkontakter

Socialstyrelsen ska bistå de övriga myndigheterna i det arbete som rör rutiner och metoder för upptäckt av våld och hänvisning till socialtjänst, hälso- och sjukvård samt rättsväsende.

Jämställdhetsmyndigheten ska ansvara för övergripande samordning, uppföljning och redovisning av både myndighetsgemensamma och myndighetsspecifika insatser.

Forskningen visar att kvinnor i sårbara situationer på grund av exempelvis funktionsnedsättningar och bruk av droger är mer utsatta för våld än andra kvinnor. Myndigheterna ska vid genomförandet av uppdraget därför särskilt beakta sårbarhet på grund av t.ex. funktionsnedsättningar och drogrelaterade problem samt rekommendationer och skyldigheter avseende anmälan till socialnämnden vid kännedom eller misstanke om att ett barn far illa.

– Förra året dödades 22 kvinnor av en nuvarande eller före detta partner. Våldet måste upptäckas och brytas tidigt. Genom denna breda satsning för att förbättra upptäckten av våld kan de medverkande myndigheterna bidra till att rädda liv, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

De fem myndigheterna får totalt högst 6 miljoner kronor under 2019 för att genomföra uppdraget.

Vid frågor, kontakta Nicole Goufas, pressekreterare till jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

Presskontakt

Nicole Goufas
Pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Prenumerera på nyheter

Vill du ha aktuell information direkt till din e-post?