Pressmeddelande från Finansdepartementet

Fler verktyg mot utländska banker som inte följer penningtvättslagen

Publicerad

Finansinspektionen ska ges ytterligare verktyg för att ingripa mot utländska banker som inte följer penningtvättslagen. Det föreslår regeringen i en remiss som överlämnats till lagrådet idag.

Finansinspektionen har tillsyn över att svenska och utländska banker som driver verksamhet från filial i Sverige följer penningtvättslagen. I lagrådsremissen föreslås att Finansinspektionen ska ges ytterligare verktyg för att kunna ingripa mot utländska kreditinstitut som inte följer penningtvättslagen.

Regeringen har haft som långsiktig strategi att komma till rätta med penningtvätt och terrorfinansiering. Nu tar vi nästa steg när Finansinspektionen får utökade möjligheter att ingripa mot utländska banker i Sverige. det är viktigt att rätt verktyg och medel finns när banker inte följer lagen, säger finansmarknadsminister Per Bolund.
 

Presskontakt

Martin Kling
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Nils Friberg
Rättssakkunnig/Finansmarknadsavdelningen
Telefon 08-405 57 33
e-post till Nils Friberg, via registrator