Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Forum för levande historia får 1 miljon för insatser mot rasism

Publicerad

Regeringen beslutade idag att ge Forum för levande historia ett tillskott om 1 miljon kronor för ytterligare insatser 2019 inom ramen för pågående uppdrag kopplade till den nationella planen mot rasism och hatbrott.

Utökningen av uppdraget innebär att Forum för levande historia kan utöka insatserna av kunskapshöjande aktiviteter under hösten.

Satsningen innebär att myndigheten kommer att genomföra insatser som:

  • Fortbildning för yrkesverksamma inom offentlig förvaltning i frågor om rasism.
  • Fortbildning för skolpersonal i frågor om rasism.
  • Spridning och kommunikation kring utvecklade material om ex. antisemitism då och nu.
  • Kunskapshöjande aktiviteter med nationell spridning med utgångspunkt i ny kunskap som tagits fram inom ramarna för de uppdrag som ingår i den nationella planen.

– När rasismen syns mer i vårt samhälle än på länge behöver vi stärka motståndskraften. Forum för levande historias kunskapshöjande arbete är en viktig del i det. Regeringens mål är att Sverige ska vara ett land fritt från rasism och hatbrott, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

För frågor, kontakta Nicole Goufas, pressekreterare till jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

Kontakt

Nicole Goufas
Pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon 08-405 10 00
Mobil 073-08 57 588
e-post till Nicole Goufas

Prenumerera på nyheter

Vill du ha aktuell information direkt till din e-post?