Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Klimatförändringar och klimatanpassning på agendan i Reykjavik

Publicerad

Måndag 26 augusti deltar landsbygdsminister Jennie Nilsson i Nordiska ministerrådet för fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk (MR-FJLS) i Reykjavik.

Hur klimatförändringarna påverkar det nordiska jord- och skogsbruket och hur länderna kan bli bättre på att klimatanpassa de gröna näringarna är de två viktigaste frågorna på dagordningen vid ministermötet i Reykjavik. Till grund för diskussionerna ligger rapporter beställda av MR-FJLS om effekterna på jord och skog av den extremt torra sommaren 2018.

– Jag ser fram emot att föra samtal med mina nordiska ministerkollegor om hur vi kan underlätta de gröna näringarnas klimatanpassning och hur vi gemensamt kan stå bättre rustade mot en sådan omfattande torka som vi hade förra sommaren, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

På dagordningen står även bland annat revidering av de nordiska näringsrekommendationerna, fortsatt samarbete inom ramen för det offentlig-privata samarbetet för växtförädling, samt arbetet med förlorade fiskeredskap.

Presskontakt

Hanna Alexandersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Faktaruta

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Rådet arbetar för gemensamma lösningar för positiva effekter i Norden. Ministerrådet består av de fem nordiska länderna samt Grönland, Färöarna och Åland. Ordförandeskapet roterar mellan de fem medlemsländerna för ett år i taget och den 1 januari 2019 tog Island över ordförandeskapsklubban från Sverige.