Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Kompletterande bestämmelser till ny EU-förordning om sprängämnesprekursorer

Publicerad

Sprängämnesprekursorer är kemiska ämnen som kan användas för legitima ändamål men också missbrukas för att tillverka sprängämnen. Tidigare i år antogs en ny EU-förordning om sprängämnesprekursorer. Förordningen ska tillämpas fullt ut i februari 2021.

Syftet med EU-förordningen är att ytterligare stärka och harmonisera systemet för att förebygga olaglig tillverkning av sprängämnen, med tanke på det ökande hotet mot den allmänna säkerheten till följd av terrorism och annan grov brottslighet.

– Terrorism och organiserad brottslighet rör sig över landsgränser. Den skärpta EU-förordningen är nödvändig för en effektivare bekämpning av terrorism och annan grov brottslighet, säger inrikesminister Mikael Damberg.

EU-förordningen är direkt tillämplig i Sverige, men kräver vissa ändringar av befintlig lagstiftning. Förslag till ändringar lämnas i promemorian. Författningsändringarna föreslås också träda i kraft i februari 2021.

Presskontakt

Klara Linder
Tf pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00