Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Ny forskningsberedning tillsätts

Publicerad

Sveriges position som en ledande forskningsnation behöver försvaras och den fria forskningen värnas. Nu tillsätter regeringen den nya forskningsberedningen – en expertgrupp med stor kunskap om svensk forskning och dess internationella konkurrenskraft. Beredningen kommer att fungera som rådgivare till regeringen bland annat i utarbetandet av den forskningspolitiska propositionen.

Den första forskningsberedningen bildades 1962 av dåvarande statsministern Tage Erlander. Sedan 1991 har forskningsministrarna varit ordförande för beredningen.

– En viktig uppgift för forskningsberedningen är att ge råd till regeringen när den utarbetar svensk forskningspolitik. Min ambition är att svensk forskning ska fortsätta vara internationellt ledande. Vi behöver värna den fria forskningen samtidigt som forskningspolitiken svarar mot globala och nationella samhällsutmaningar, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Temat för den nya forskningsberedningen kommer vara kunskap och forskning som stöd för en bättre framtid inom exempelvis miljö, klimat och hälsa. På dagordningen kommer det även finnas frågor om kompetensförsörjning inom vård, skola och näringsliv samt, som ett tvärgående tema, forskning och kunskap för att bemöta forskningsresistens, alternativa fakta och populism.

Ledamöter i den nya forskningsberedningen

1. Anna Forsberg, professor
2. Johan Kuylenstierna, adj. professor
3. Olle Lundberg, professor
4. Sara Mazur, doktor
5. Elisabet Nihlfors, professor
6. Håkan Pihl, rektor
7. Lisa Salmonsson, doktor
8. Göran Sandberg, professor
9. Madelene Sandström, f.d. VD KK-stiftelsen
10. Astrid Söderbergh Widding, rektor
11. Tuula Teeri, professor
12. Mathias Uhlén, professor

Beredningen förordnas från augusti 2019 till hösten 2020.

Presskontakt

Simon Andersson
tf pressekreterare hos Matilda Ernkarns
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Genväg