Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Överlämning av betänkandet från 2018 års AV-utredning ”En moderniserad radio- och tv-lag”

Publicerad

Den särskilda utredaren chefsrådmannen Maria Eka överlämnade i dag betänkandet En moderniserad radio- och tv-lag – genomförande av ändringar i AV-direktivet (SOU 2019:39) till statssekreterare Helene Öberg.

Utredningens uppdrag har varit att föreslå de ändringar i svensk lag som behövs för att genomföra ändringar i det s.k. AV-direktivet (direktiv om audiovisuella medietjänster) som innehåller bestämmelser om tv och beställ-tv inom EU och att se över radio- och tv-lagen i vissa andra delar.

Ändringarna i AV-direktivet innebär att direktivet utvidgats till att omfatta videodelningsplattformar, dvs. plattformar där användare själva kan ladda upp videoinnehåll.  Utredningen föreslår därför att radio- och tv-lagen utvidgas för att omfatta videodelningsplattformar. Enligt förslaget ska ansvariga för plattformar ha tydliga regler för att skydda barn mot vissa former av skadligt innehåll och för att skydda allmänheten mot uppmaning till hat, våld och terrorism. Plattformarna ska också upprätthålla grundläggande reklamregler. Utredningen föreslår även ändringar i reglerna för tv och beställ-tv, bl.a. att annonsreglerna för tv liberaliseras. Utredningen innehåller därutöver en rad andra förslag och överväganden, t.ex. för att främja ett utökat medieetiskt självregleringssystem.

– Det här är ett viktigt betänkande med överväganden av stor betydelse för hela den svenska tv-sektorn. Efter en bred remittering kommer vi att ta ställning till utredningens förslag, säger statssekreterare Helene Öberg efter att ha tagit emot betänkandet.

Betänkandet kommer remitteras i höst och en proposition planeras till våren 2020. Det reviderade direktivet ska vara genomfört senast hösten 2020.

Presskontakt

Joakim Tengblad Söder
Stf. pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.