Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Sjukfrånvaro bland statsanställda kvinnor ska analyseras

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att ge Statskontoret i uppdrag att analysera sjukfrånvaron bland statsanställda kvinnor. Bakgrunden är att sjukfrånvaron bland statsanställda kvinnor är mer än dubbelt så hög som bland männen.

Generellt sett är sjukfrånvaron lägre bland statligt anställda än på övriga arbetsmarknaden. Gemensamt för hela arbetsmarknaden är dock att sjukfrånvaron är högre bland kvinnor än bland män, och i staten är kvinnors sjukfrånvaro mer än dubbelt så hög.

– Staten ska vara en attraktiv och föredömlig arbetsgivare, så när vi ser att sjukfrånvaron är mer än dubbelt så hög bland statsanställda kvinnor behöver vi agera. Därför ger vi nu Statskontoret i uppdrag att analysera varför det ser ut som det gör, för att vi därefter ska kunna ta ställning till om vidare åtgärder behövs, säger civilminister Ardalan Shekarabi som är ansvarig för statlig arbetsgivarpolitik.

Enligt uppdraget ska Statskontoret analysera hur myndigheter arbetar för att förebygga och minska den arbetsrelaterade ohälsan, och i vilken utsträckning erfarenheter sprids och delas mellan myndigheter.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2020.

Presskontakt

Viktor Nyberg
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.