Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

4,9 miljarder för att öka jämlikheten i skolan – så fördelas pengarna

Publicerad

För att höja kunskaperna och stärka jämlikheten får Sveriges skolor dela på 4,9 miljarder kronor nästa år. Mest pengar per elev går till Högsby, Flen och Hällefors kommun där behoven är som störst. Regeringen avser även att se över kostnadsvillkoret i statsbidragsförordningen för att säkerställa att bidraget även i fortsättningen ska kunna bidra till stärkt likvärdighet i svensk skola.

– Ska kunskaperna fortsätta stiga behöver jämlikheten öka i skolan. Det är varje elevs ansträngning som ska avgöra hur långt man kommer i sina studier – inte var man bor någonstans, vilka föräldrar man har eller vilken skola man går på. Nu ökar vi det statliga stödet för stärkt likvärdighet och ser till att mest resurser går till de skolor som har störst behov, säger utbildningsminister Anna Ekström.

2018 införde regeringen ett statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling i skolan som fördelas med hänsyn till antalet elever och elevernas socioekonomiska bakgrund. Då avsattes 1 miljard kronor och 2019 avsattes 3,5 miljarder kronor. I budgetpropositionen för 2020 förstärker regeringen det statliga stödet för stärkt likvärdighet ytterligare. Under 2020 satsas 4,9 miljarder kronor och från och med 2021 beräknas bidraget uppgå till 6,2 miljarder kronor per år. Bidraget vänder sig till alla huvudmän och uppgår i snitt till 4 200 kronor per elev för 2020.

Statsbidraget ska användas till utökade eller nya insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklassen och grundskolan. Kommunerna avgör själva vilka insatser de vill satsa på. Det kan till exempel handla om att anställa lärare och annan personal, stärka elevhälsoarbetet, stöd för att utveckla undervisningen av nyanlända och flerspråkiga elever, inköp av studiematerial och lärverktyg eller kompetensutveckling för lärare och annan skolpersonal.

Ett villkor för att ta del av bidraget är att kommunen inte får minska sina egna kostnader för undervisning och elevhälsa jämfört med ett genomsnitt för de tre föregående åren. Kritik har riktats mot att kostnadsvillkoret kan leda till att kommuner inte vågar söka bidraget.

– För att bidraget för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling även i fortsättningen ska kunna bidra till stärkt likvärdighet i svensk skola avser regeringen att se över kostnadsvillkoret, säger Anna Ekström.

De 20 kommuner som kan ta del av mest pengar per elev 2020 är:

Högsby Kommun 10 762
Flens Kommun 10 029
Hällefors Kommun 10 004
Ljusnarsbergs Kommun 9 934
Filipstads Kommun 9 844
Vingåkers Kommun 9 105
Perstorps Kommun 8 770
Östra Göinge Kommun 8 631
Gullspångs Kommun 8 574
Melleruds Kommun 8 533
Hultsfreds Kommun 8 517
Lessebo Kommun 8 476
Haparanda Kommun 8 397
Uppvidinge Kommun 8 330
Hylte Kommun 8 160
Norbergs Kommun 8 101
Valdemarsviks Kommun 7 804
Emmaboda Kommun 7 803
Bengtsfors Kommun 7 800
Töreboda Kommun 7 724


Hela listan – så mycket får respektive län

Stockholms län 739 553 512
Uppsala län 141 323 701
Södermanlands län 162 158 012
Östergötlands län 201 211 669
Jönköpings län 186 395 003
Kronobergs län 112 237 685
Kalmar län 130 196 546
Gotlands län 22 074 753
Blekinge län 78 688 829
Skåne län 623 430 021
Hallands län 137 597 508
Västra Götalands län 728 156 328
Värmlands län 138 733 372
Örebro Län 158 937 266
Västmanlands län 137 232 022
Dalarnas län 153 419 293
Gävleborgs län
139 883 193
Västernorrlands län
116 297 342
Jämtlands län
62 506 731
Västerbottens län
104 956 489
Norrbottens län
99 442 378

Utöver medlen till kommunerna kan även fristående huvudmän ta del av regeringens satsning. Dessa preliminära bidragsramar förutsätter att riksdagen i december beslutar i enlighet med regeringens budgetproposition.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg