Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Alla ambassadanställdas barn får rätt att gå i förskoleklass

Publicerad

Regeringen föreslår i en proposition att även barn till beskickningsmedlemmar från länder utanför EU, EES och Schweiz ska få rätt till avgiftsfri utbildning i förskoleklass, på samma sätt som de har rätt till utbildning i övriga skolformer som omfattas av skolplikt.

2018 blev förskoleklassen en obligatorisk skolform och därmed förlängdes skolplikten i Sverige med ett år. Det övergripande syftet med förskoleklassen är att stimulera elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Eleverna ska bland annat ges förutsättningar att utvecklas i riktning mot kommande kunskapskrav.
 
– Undervisningen i förskoleklassen knyter an pedagogiskt till den efterföljande grundskolan. Då är det rimligt att även de sexåringar med en förälder som arbetar på en ambassad som tillhör tredjeland ska ha samma rätt som andra barn i Sverige att ta del av utbildningen i förskoleklassen, säger utbildningsminister Anna Ekström.
 
Förslaget bedöms beröra omkring 40 sexåringar per år. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Kontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg