Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Anders Ygeman deltar i TTE-råd i Bryssel

Publicerad

På tisdag den 24 september träffar Anders Ygeman EU:s energiministrar i Bryssel för att bland annat diskutera medlemsstaternas nationella klimat- och energiplaner som ska bidra till att EU når de gemensamma energi- och klimatmålen till 2030. Medlemsstaterna kommer även att presentera goda exempel på arbetet att nå klimatneutralitet.

Det här blir första tillfället för energiministrarna att diskutera läget med de nationella energi- och klimatplanerna efter att kommissionen i somras lagt fram sina landspecifika rekommendationer på utkasten till planerna samt lägesbild för hela EU.  Diskussionen kommer bland annat handla om hur man kan sluta det gap mot EU-målen som finns baserat på utkasten.

Regeringen avser också påpeka att priset på växthusgasutsläpp behöver öka över tid och lyfta fram vår svenska koldioxidskatt som exempel på ett effektivt nationellt styrmedel.

Ett annat positivt exempel som energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman kommer att lyfta fram är den nordiska avreglerade elmarknaden med hög sammanlänkning i strävan att öka elektrifieringen av energisystemet.

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00