Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ann Linde till World Economic Forum on Africa i Kapstaden den 4-6 september

Publicerad

Den 4-6 september är utrikeshandelsminister Ann Linde inbjuden som talare till den 28:e World Economic Forum on Africa i Kapstaden i Sydafrika. Temat för årets forum är Shaping Inclusive Growth and Shared Futures in the Fourth Industrial Revolution.

World Economic Forum on Africa samlar fler än 600 regeringsrepresentanter, experter, näringslivsföreträdare både från regionen och globalt. Under forumet kommer Ann Linde att presentera regeringens nyligen lanserade feministiska handelspolitik som ska säkerställa att kvinnor som producenter, exportörer och konsumenter drar nytta av handelspolitiken.

- Det är välkommet att WEF inriktas på Afrika, en region där det sker en dynamisk utveckling och som nyligen beslutat om ett frihandelsavtal för hela kontinenten. Det finns stor potential för e-handel och digitalisering, något som kan bidra till fler jobb, tillväxt och hållbar samt inkluderande utveckling, säger utrikeshandelsminister Ann Linde.

Ann Linde medverkar i panelsessioner om e-handel, feministisk handelspolitik och omställningen till digital ekonomi. EU och Sverige stödjer de plurilaterala e-handelsförhandlingarna i Världshandelsorganisationen, WTO. Fler utvecklingsländer, särskilt från Afrika, uppmuntras ansluta sig till förhandlingarna.

- Vi ser ett allt starkare partnerskap mellan EU och Afrika. Erfarenheterna från EU:s digitala inre marknad kan vara av intresse också i ett afrikanskt sammanhang. Ökat internationellt samarbete och moderna e-handelsregler i WTO kan bistå afrikanska länder i deras fortsatta utveckling av sina digitala ekonomier, säger Ann Linde.

Ann Linde kommer under sitt besök i Sydafrika även ha bilaterala möten med regeringsföreträdare för Sydafrika samt andra afrikanska länder.

Presskontakt

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.