Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Åtgärder för ett kvalitetslyft av sfi utreds

Publicerad

Regeringen har beslutat om tilläggsdirektiv till utredningen Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (KLIVA). Förbättrad styrning, utvecklat systematiskt kvalitetsarbete och tidsatta mål i de individuella studieplanerna inom sfi är några av de frågor som nu ska utredas.

– Kunskaper i svenska språket är avgörande för nyanländas etablering i det svenska samhället och på arbetsmarknaden. Att kunna tala, skriva och läsa på svenska kan vara ett krav inom vissa yrken, en förutsättning för att få ett arbete eller för att kunna delta i utbildning. Därför är det oerhört viktigt att den utbildning i svenska som erbjuds inom sfi är av god kvalitet så att fler kan lära sig svenska snabbare, säger utbildningsminister Anna Ekström.
 
Utredningen KLIVA utreder på uppdrag av regeringen behovet av förändringar när det gäller kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) och sfi i kombination med annan utbildning. Utredningen får nu även i uppdrag att bland annat utreda hur huvudmännens styrning och ledning kan förbättras inom sfi och sfi i kombination med annan utbildning och hur det systematiska kvalitetsarbetet inom sfi kan förtydligas, utvecklas och följas upp.
 
I det utvidgade uppdraget ingår även att se över hur den individuella studieplanen inom sfi kan kompletteras med tidsatta mål och tydligare krav på progression som kontinuerligt följs upp samt åtgärder då målen inte uppnås. Utredaren ska också analysera och föreslå hur undervisning inom sfi i högre utsträckning ska kunna erbjudas under sommaren och på kvällstid, och hur möjligheter till distansundervisning av god kvalitet inom sfi kan stärkas.
 
Eftersom uppdraget utvidgas förlängs även utredningstiden. Uppdraget ska därför redovisas senast den 30 november 2020.
 
Tilläggsdirektiven bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg