Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Bättre lärmiljö och fler fritidsaktiviteter i fokus när fritidshemmet utreds

Publicerad

Regeringen anser att kvaliteten i fritidshemmet ska stärkas. En viktig del i detta är att förbättra lärmiljön. Dessutom bör alla elever erbjudas en meningsfull fritid med möjlighet att ta del av fritidsaktiviteter. Dessa frågor är i fokus i det tilläggsdirektiv till utredningen om fritidshem och pedagogisk omsorg som regeringen har beslutat om.

Skolinspektionens granskningar av fritidshemmet pekar på bristande förutsättningar att utföra uppdraget att stimulera elevernas utveckling och lärande och erbjuda dem en meningsfull fritid. Bristerna går att koppla till faktorer i lärmiljön, till exempel stora elevgrupper och låg personaltäthet.

– Fritidshemmet är viktigt för elevernas utveckling och lärande, för goda kunskaper och jämlika livschanser. Regeringen vill stärka kvaliteten i fritidshemmet och skapa goda lärmiljöer. Alla flickor och pojkar, oavsett familjebakgrund eller föräldrarnas plånbok, bör erbjudas en meningsfull fritid och ges möjlighet att ta del av fritidsaktiviteter, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Regeringens särskilda utredare Linda Eskilsson har sedan tidigare i uppdrag att kartlägga och analysera vilka utvecklingsområden som finns i fritidshemmet, och ska bland annat föreslå åtgärder för att öka kvaliteten och likvärdigheten samt stärka fritidshemmets kompensatoriska uppdrag. Utredaren ska enligt det utvidgade uppdraget även föreslå åtgärder för att förbättra lärmiljön i fritidshemmet och föreslå åtgärder och ge goda exempel på hur fritidshemmet kan stärka elevers möjligheter att ta del av ett aktivt förenings-, kultur- och friluftsliv.

Uppdraget ska redovisas den 31 januari 2020.

Tilläggsdirektiven bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg