Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Bättre och säkrare vandringsleder ska öppna upp naturen för fler

Publicerad

Sveriges fantastiska natur ska göras tillgänglig för fler. Regeringen föreslår nu en förstärkning av arbetet med vandringsleder och en särskild satsning på förberedelser för friluftslivets år 2021. Budgetpropositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

– Sverige har en fantastisk natur som alla borde ha tillgång till. Därför är det viktigt att investera i att göra den mer tillgänglig. Regeringen föreslår nu satsningar på att rusta upp vandringsleder i fjällen, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Genom regeringens tidigare satsningar har det statliga ledsystemet i fjällen börjat rustats upp. De senaste åren har t.ex. 257 broar förnyats eller upprustats, 90 rastskydd åtgärdats och längs 200 mil har ledmarkeringar förbättrats. Det statliga ledsystemet i fjällen ska fortsätta att rustas upp och kompletteras. Regeringen föreslår en satsning på 20 mnkr per år under åren 2020–2022. Statliga leder i fjällen ökar tillgängligheten och ger bättre förutsättningar, säkerhet och trygghet för friluftsliv och naturturism.

Regeringen bedömer att det behövs en särskild satsning på friluftsorganisationer för förberedelser inför genomförande av friluftslivets år 2021 – ett år där det sker en kraftsamling med olika slags friluftsaktiviteter. Regeringen föreslår därför en satsning med 3 mnkr för 2020.

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminiser Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mer om budgeten för 2020

Den 18 september lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2020 till riksdagen.