Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Budgetsatsning för att stärka livsmedelskedjans konkurrenskraft

Publicerad

Svensk livsmedelsproduktion är central för jobb och tillväxt på landsbygden. Som en del av ett bondepaket föreslår därför regeringen att finansieringen av nationella livsmedelsstrategin förstärks med ytterligare 191 miljoner kronor under 2020, samt 72 miljoner kronor årligen under 2021-2025. Förslaget är en del av höstbudgeten och samarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030, antogs av riksdagen i juni 2017 och är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. Nu föreslår regeringen att livsmedelsstrategin ska förstärkas.

– Sverige behöver ta tillvara på sin innovationskraft för att kunna konkurrera med de stora jordbruksländerna i världen. Vi ska konkurrera med kreativitet och hållbarhet, inte med de lägsta priserna. Det kräver satsningar på allt från forskning, förbättrad livsmedelsexport och ökad hållbarhet i produktionskedjan. På så vis skapar vi jobb och tillväxt i hela landet, samtidigt som vi kan bidra till tryggad livsmedelsförsörjning, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Medlen kommer att gå till åtgärder inom livsmedelsstrategins strategiska områden: regler och villkor, konsument och marknad samt kunskap och innovation. Dessutom kommer medel avsättas för att samordna arbetet med livsmedelsstrategin samt till länsstyrelsernas arbete med kontroll inom primärproduktion.

Presskontakt

Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Prenumerera på Näringsdepartementets nyheter