Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

En effektivare uppföljning av antibiotika för djur

Publicerad

Regeringen har beslutat att reglera ansvariga myndigheters skyldigheter att lämna ut uppgifter om läkemedel för djur. Syftet är att stärka uppföljningen och rapporteringen om användningen av i första hand antibiotika. De myndigheter som berörs är E-hälsomyndigheten, Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

– Genom att våra myndigheter har god tillgång till data har vi bättre möjligheter att vidta åtgärder för att reducera användningen av antibiotika. Därmed kan vi minska risken för att antibiotikaresistens sprids, både här hemma och i Europa, säger socialminister Lena Hallengren.

Bakgrunden till regeringens beslut om en ny förordning är att den statistiksekretess som gäller mellan myndigheterna påverkat Sveriges möjligheter till övervakning av antibiotikaanvändning, samt antibiotikaresistens, bland människor och djur. Det finns således ett behov av att reglera och förenkla uppgiftslämnandet mellan E-hälsomyndigheten, Statens Jordbruksverk, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Folkhälsomyndigheten. Detta för att myndigheterna ska kunna fullgöra den uppföljning och rapportering som uppdragits åt dem.

Regeringens beslut innebär även att Jordbruksverket, eller SVA på uppdrag av Jordbruksverket, ska lämna uppgifter om såld antibiotika för djur vidare till Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA). Skälet till detta är att EMA ska kunna sammanställa och publicera aggregerad statistik på europeisk nivå.

Förordningen träder i kraft den 15 oktober 2019.

Presskontakt

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter