Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Energiomställning i fokus när Anders Ygeman besöker Berlin

Publicerad

Tisdagen den 1 oktober deltar energiminister Anders Ygeman vid First Global Conference on System Integration of Renewables i Berlin. Han kommer också att ha ett möte med chefen för IEA, Fatih Birol, och Tysklands närings- och energiminister, Peter Altmaier.

Ygeman besöker Berlin på inbjudan av International Energy Agency, IEA, och tyska näringsministeriet för att delta på den första globala konferensen för integrering av förnybart i energisystem, som de arrangerar i samverkan.

Under konferensen, som samlar ministrar, företagsledare och representanter för internationella organisationer från hela världen, kommer Anders Ygeman att prata om de erfarenheter som Sverige har från arbetet att nå målet om ett fossilfritt Sverige år 2045.

Energiomställningen är även i fokus då Anders Ygeman träffar sin tyska motsvarighet, närings-och energiminister Peter Altmaier. De kommer bland annat att diskutera hur elektrifieringsfrågor kan prioriteras i EU.

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-072 81 36
e-post till Fredrik Persson

International Energy Agency (IEA)

International Energy Agency (IEA) grundades 1974 och är ett fristående organ inom OECD för energisamarbete inom försörjningstrygghet, ekonomisk utveckling, miljömedvetenhet och fördjupat samarbete globalt. IEA:s kärnkompetens ligger i datainsamling och statistik, marknads- och policyanalys, energikrisberedskap, forsknings- och tekniksamarbete samt stöd till omställning av energisystemen. IEA har 30 medlemsländer och bistås av ett sekretariat med runt 250 medarbetare, sedan starten lokaliserat i Paris.

Inom ramen för samarbetet inom IEA analyserar medlemsländernas energipolitik cirka vart femte år genom en referentgranskningsprocess där experter från andra medlemsländer inom IEA och dess sekretariat deltar. Den svenska energipolitikens resultat presenteras i rapporten In-Depth Review Sweden 2019. Utöver en beskrivning av de energipolitiska utmaningar som Sverige står inför ger IEA rekommendationer på åtgärder inom energisektorn.