Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förslag om ändringar i kostnadsutjämningen överlämnas till riksdagen

Publicerad

Regeringen har i dag överlämnat propositionen Ändringar i kostnadsutjämningen för kommuner och landsting till riksdagen. Förslaget innebär att systemet på ett bättre sätt ska ta hänsyn till strukturella skillnader mellan kommuner och mellan landsting, och därmed bidra till mer likvärdiga förutsättningar. Det innebär att omfördelningen ökar och utjämningen förstärks

- En förstärkt utjämning är oerhört viktigt för glesbygden och vår bedömning är att förändringen ska träda i kraft så snart som möjligt. I budgeten för 2020 stärker vi nu arbetet för att hela landet ska leva och växa. Med den uppdaterade kostnadsutjämningen ökar vi takten ytterligare för det, säger civilminister Ardalan Shekarabi

Ändringarna handlar till stor del om uppdateringar som gör att systemet får en högre grad av aktualitet. Utjämningen förstärks utifrån faktorer som gleshet och socioekonomi, t.ex. utbildningsbakgrund.

Regeringens förslag syftar även till att stärka systemets grundprincip om att utjämningen ska bygga på opåverkbara och strukturella faktorer, till exempel befolkningsstruktur och geografiska förutsättningar. I förhållande till utredningens förslag innebär det att variabeln försörjningsstöd helt tas bort ur systemet.

Ytterligare en justering som görs i förhållande till utredningens förslag är att de så kallade införandebidragen höjs. Detta leder till en förlängd införandeperiod och att de kommuner och landsting som påverkas negativt av förslaget får en längre omställningstid.

Statistiska centralbyrån ska ta fram och lämna uppgifter till kommunerna och landstingen om preliminärt utfall i det kommunalekonom­iska utjämnings­systemet 2020 utifrån lagråds­remissen senast 1 oktober. Inga ändringar har gjorts i propositionen i förhållande till lagrådsremissen.

Regeringen föreslår i propositionen att ändringarna träder i kraft 1 januari 2020.

Presskontakt

Viktor Nyberg
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.