Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Pressmeddelande från Försvarsdepartementet, Regeringen

Förstärkning av det militära försvaret i budgeten

Publicerad

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har kommit överens om att det militära försvaret tillförs fem miljarder kronor år 2022 och ytterligare fem miljarder kronor årligen under den resterande försvarsinriktningsperioden.

Regeringens förslag är i enlighet med vad Försvarsberedningen föreslog i sin slutrapport i maj. Under hösten 2020 kommer regeringen att återkomma till riksdagen med en försvarspolitisk proposition utifrån försvarsberedningens rapport.

I budgetpropositionen 2020 föreslår regeringen vidare en överföring mellan anslag för att finansiera delar av tidigare verksamhetsövergång från Försvarets materielverk till Försvarsmakten. Regeringen beslutade 2019 en reform rörande ansvarsfördelning och finansiell styrmodell för materiel- och logistikförsörjningen där delar av Försvarets materielverks verksamhet överfördes till Försvarsmakten.
I budgeten för 2020 finns också förslag på överföring av medel för att förstärka åtgärder inom cyberförsvar, informationssäkerhet och särskild verksamhet, liksom stärkt försvarsunderrättelseförmåga.

Medel avsätts också för ombyggnation av Försvarsunderrättelsedomstolens lokaler.

Mer om budgeten för 2020

Den 18 september lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2020 till riksdagen.

Presskontakt

Toni Eriksson
Pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
Telefon 08-405 10 00
Mobil 073-072 83 16
e-post till Toni Eriksson