Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Fortsatt förstärkt driftstöd till små butiker i sårbara och utsatta glesbygder

Publicerad

Tillgänglighet till dagligvaror är en av flera förutsättningar för att kvinnor och män ska kunna bo, verka och leva i alla delar av landet. Regeringen föreslår därför i budgetpropositionen för 2020 en fortsatt årlig förstärkning på 35 miljoner kronor av särskilda driftstödet till dagligvarubutiker i sårbara och utsatta glesbygder. Totalt kommer stödet uppgå till 70 miljoner kronor årligen under 2020–2022. Satsningen är en del av höstbudgeten och budgetsamarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Livsmedelsbutiker i gles- och landsbygder fungerar ofta som viktiga servicepunkter. Under förra mandatperioden beslutade regeringen därför om flera åtgärder som syftar till att öka tillgängligheten till kommersiell service. År 2015 beslutade regeringen om ett driftstöd på 35 miljoner kronor årligen till dagligvarubutiker i särskilt sårbara och utsatta glesbygder. Driftstödet fördubblas under 2018–2019 och i budgetpropositionen för 2020 förslås en fortsatt förstärkning av det särskilda driftstödet. Förslaget innebär att nivån från 2018 och 2019 bibehålls. Totalt kommer stödet uppgå till 70 miljoner kronor årligen under 2020–2022.

Satsningen är en del av regeringens arbete för en sammanhållen landsbygdspolitik och detta stöd är mycket uppskattat av de småföretagare som driver de allra minsta dagligvarubutikerna. År 2018 beviljades driftstöd till ca 270 butiker, som bland annat innebar att butiksägarna fick möjlighet att göra efterlängtade investeringar i sina butiker.

- Det här driftstödet gör stor skillnad för de företagare som driver de minsta butikerna i våra gles- och landsbygder. Dessa butiker är särskilt viktiga eftersom de ofta även är ombud för exempelvis apotek, systembolag och post- och betaltjänster. Det särskilda driftstödet är en mycket konkret insats som stärker förutsättningarna för jobb och hållbar tillväxt i hela landet, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Presskontakt

Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Prenumerera på Näringsdepartementets nyheter