Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Handlingsplan för Open Government Partnership

Publicerad

I syfte att stärka innovationsförmågan inom den offentliga förvaltningen och utveckla samverkan med civilsamhället har regeringen den 29 augusti beslutat om en handlingsplan, inom ramen för den internationella organisationen Open Government Partnership, som innehåller åtgärder för att ytterligare utveckla arbetet med öppna data.

Sverige är sedan 2011 medlem i den internationella organisationen Open Government Partnership (OGP). Organisationen lanserades ursprungligen av Barack Obama vid ett möte i FN:s generalförsamling 2011 och har idag vuxit till 79 deltagande länder. Dessa har åtagit sig att verka för att

  • öka tillgängligheten av information från den offentliga förvaltningen,
  • stötta medverkan från medborgare och civilsamhället,
  • främja en god förvaltningskultur, samt
  • öka tillgången till nya teknologier som bidrar till öppenhet och transparens.

Genom treåriga handlingsplaner ska länderna visa vilka initiativ de tar för att bidra till ovan principer. För att uppfylla Sveriges åtagande inom ramen för Open Government Partnership har regeringen därför tagit fram en uppdaterad handlingsplan avseende perioden 2019 – 2021 som innehåller uppdrag åt Myndigheten för Digital Förvaltning (DIGG) om att upprätta en handlingsplan för öppna data, tillgängliggöra öppna data som bäst kan bidra till nytta för samhället samt främja förmågan att bedriva öppen och datadriven innovation i samverkan mellan forskning, näringsliv och civilsamhälle.

Vidare har regeringen också åtagit sig att två gånger per kalenderår arrangera dialogmöten med civilsamhället om möjligheterna med digitalisering, öppna data och samverkan.

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-072 81 36
e-post till Fredrik Persson