Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Ibrahim Baylan inledningstalar på Handelsrådets dag

Publicerad

Imorgon, tisdag den 1 oktober, medverkar näringsminister Ibrahim Baylan på Handelsrådets dag. Arrangemanget samlar relevanta aktörer för att lyssna till företrädare för ledande handelsföretag, forskare och beslutsfattare. Näringsministern kommer att tala om regeringens syn på den svenska handelns betydelse för samhället.

Tid:
Plats: Biograf Skandia, Stockholm

Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse som stiftats av arbetsgivarorganisationerna Svensk Handel och Arbetsgivarföreningen KFO, samt arbetstagarorganisationerna Akademikerförbunden, Handelsanställdas förbund och Unionen. Syftet är att stärka handelns konkurrenskraft och skapa goda villkor för företagens medarbetare. Verksamheten spänner över flera verksamhetsområden som bidrar till att utveckla handelsnäringen, dess företag och anställda.

– Den globala handelns digitalisering innebär ökad internationell konkurrens, men också stora möjligheter för svenska företag att nå nya marknader. För att möta utmaningarna och tillvarata möjligheterna är det viktigt att vi fortsätter att utveckla svensk handel, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta Sara Khatemi. 

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-129 67 08
e-post till Sara Khatemi

Prenumerera på Näringsdepartementets nyheter