Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Ibrahim Baylan till Bryssel för att diskutera EU:s tillväxtagenda och hållbara batterier

Publicerad

Näringsminister Ibrahim Baylan deltar idag vid konkurrenskraftsrådets (KKR) möte i Bryssel. Fokus på mötet är bland annat kopplingen mellan industripolitiken och den inre marknaden samt hur industripolitiken kan bidra till en hållbar tillväxt. Statsrådet deltar därefter på högnivåmöte med EU:s batteriallians.

Inför dagens möte i konkurrenskraftsrådet har det finska ordförandeskapet tagit fram ett ordförandeskapspapper som ska ligga till grund för en diskussion på mötet. I dokumentet slår ordförandeskapet fast att EU behöver en bred, ambitiös och framåtblickande tillväxtagenda för att bli konkurrenskraftig på den globala marknaden och att säkerställa att den ekonomiska tillväxten är hållbar, både miljömässigt och socialt.

Efter konkurrenskraftsrådet möter näringsminister Ibrahim Baylan sina kollegor i EU:s batteriallians, European Battery Alliance. Med på mötet är svenska batteriföretaget Northvolt.

Arbetet för att stärka den europeiska värdekedjan för batterier har under sommaren gått i in i en snabb och operativ fas. Två spår har bildats där medlemsländer och företag tillsammans formar viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse, s.k. IPCEI, för batterier. Syftet med alliansens möte i Bryssel är dels att gå igenom de två pågående IPCEI-processerna, dels att diskutera vad som behöver göras framåt. Prioriterat för Sverige är fortsatt fokus på forskning och innovation samt tillgång till hållbara råmaterial.

– Sverige har utmärkta förutsättningar för att producera hållbara batterier. Batterier spelar en stor roll för att nå riksdagens beslutade mål om att Sveriges elproduktion ska vara 100 procent förnybar 2040 och att utsläppen från inrikes transporter ska minska med 70 procent till 2030, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta Sara Khatemi. 

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-129 67 08
e-post till Sara Khatemi

Om konkurrenskraftsrådet


Konkurrenskraftsrådet arbetar för att öka konkurrenskraften och tillväxten i EU. och behandlar frågor som rör fyra stora politikområden: inre marknaden, industri, forskning och innovation samt rymdfrågor.

I konkurrenskraftsrådet samlas, beroende på dagordningen, de ministrar från alla medlemsländer som har ansvar för handel, ekonomi, industri, forskning och innovation samt rymdfrågor. De EU-kommissionärer som berörs deltar också i mötena.

Konkurrenskraftsrådets möten hålls minst fyra gånger per år.

Om EU:s batteriallians

EU:s batteriallians, European Battery Alliance, skapades 2017. Syftet är att samla intresserade medlemsländer samt aktörer för battericelltillverkning. Sverige, Österrike, Belgien, Tjeckien, Tyskland, Finland, Frankrike, Italien, Polen, Slovakien, Spanien, Storbritannien samt EIB (European Investment Bank) är medlemmar.