Innehållet publicerades under perioden

-

Isabella Lövin har entledigats, miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

Isabella Lövin till FN:s klimattoppmöte i New York

Publicerad

(Ny version) Den 21-25 september reser miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin till New York. Under resan kommer hon bland annat att delta vid FN:s klimattoppmöte Climate Summit och FN:s generalförsamling.

Rättelse

Den förra versionen av pressmeddelandet innehöll fel namn på FN:s generalsekreterare. Korrekt namn är António Guterres.

Den 23 september har FN:s generalsekreterare kallat till klimattoppmötet Climate Summit i New York för att driva på ambitionen i det globala klimatarbetet. Mötet har föregåtts av arbete inom nio olika temaspår som kommer presenteras under mötet. Sverige har, tillsammans med Indien, valts ut av FN:s generalsekreterare António Guterres att leda arbetet i temaspåret kring industrins klimatomställning.

I samband med Climate Summit och FN:s generalförsamling kommer Isabella Lövin att delta vid flera evenemang om bland annat världshaven samt de globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030.

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminiser Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00