Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Matilda Ernkrans deltar när konkurrenskraftsrådet möts i Bryssel om forskningens roll för klimatomställning och hållbar tillväxt

Publicerad

I dag, fredag den 27 september, deltar Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, när konkurrenskraftsrådet möts i Bryssel. Matilda Ernkrans möter sina EU-kollegor för att prata om hållbar tillväxt och om forskning och innovations roll i att möta klimatomställningen.

– Hållbar tillväxt kräver åtgärder här och nu. För att klara klimatomställningen krävs ny kunskap från forskning och innovationer. Det är viktigt att minst en tredjedel av forskningsprogrammet Horisont Europa riktas till att klara klimatomställningen vilket jag tänker fortsätta att arbeta för, säger Matilda Ernkrans.

Det finska ordförandeskapet har tagit fram en vision för en långsiktig strategi för hållbar tillväxt. Fredagens samtal i konkurrenskraftsrådet kommer att ha fokus på hur forskningen ska kunna bidra till en hållbar tillväxt, samt på hur forskning och innovation kan bidra i klimatarbetet.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.