Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Nya dataskyddsregler för behandling av personuppgifter vid oredlighet i forskning

Publicerad

Prövning av frågor om oredlighet i forskning kan innebära hantering av en stor mängd personuppgifter. Nu har regeringen beslutat en proposition med regler kring dataskydd för att göra det möjligt att behandla personuppgifter vid hantering av oredlighet i forskning.

En ny hantering av oredlighet i forskning ska börja gälla den 1 januari 2020. Regeringen föreslår i den här propositionen ändringar i lagen om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning för att möjliggöra behandling av personuppgifter vid prövning av oredlighet i forskning. Dataskyddsreglerna ska möjliggöra för alla myndigheter och organ som hanterar oredlighet i forskning att behandla personuppgifter samtidigt som den enskildes integritet skyddas.

– För mig är arbetet mot forskningsfusk och för att stärka forskningsetiken högt prioriterat. Att pröva frågor om forskningsfusk kan innebära att en stor mängd personuppgifter måste hanteras. I den här propositionen föreslår vi därför dataskyddsregler som gör det möjligt att behandla personuppgifter samtidigt som den enskildes integritet skyddas, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Lagrådsremissen har under sommaren gått igenom Lagrådet, och nu lägger regeringen fram en proposition. Dataskyddsbestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020, samtidigt som den nya hanteringen av oredlighet i forskning.

Kontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00