Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Nya servicekontor öppnar

Publicerad

Regeringen kommer att tillföra medel i budgetpropositionen för öppnandet av nya servicekontor. Förslaget är ett steg i regeringens arbete för att förbättra den statliga servicen i hela landet och en del i budgetsamarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Nu bygger regeringen ut servicekontorsverksamheten vid Statens servicecenter genom att tillskjuta medel för ytterligare servicekontor under mandatperioden. Fyra av dessa kontor ska öppna i de s.k. FA-regioner som idag helt saknar servicekontor. Det innebär att servicekontor kommer att öppna i Storuman, Torsby, Vansbro och Åsele. Regeringen kommer att återkomma med besked om var övriga kontor ska etableras.

- Nu tar vi nästa steg mot ett starkare samhälle och ökar den statliga närvaron och servicen i hela landet. Vi tillskjuter nu resurser för att Statens servicecenter ska kunna etablera nya servicekontor med start redan nästa år, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Statens servicecenter ansvarar från och med den 1 juni 2019 för en sammanhållen organisation för lokal statlig service, där service avseende Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten ingår. En väl utvecklad lokal statlig närvaro och service är en viktig del av regeringens arbete med att stärka förtroendet för de statliga myndigheterna och samhällets institutioner.

I januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna framgår att fler servicekontor ska byggas ut i hela landet. Dagens servicekontorsverksamhet omfattar 113 servicekontor. På uppdrag från regeringen öppnade berörda myndigheter tio nya servicekontor under 2018, i bland annat Kramfors, Jokkmokk och Vimmerby.

Vad är en FA-region?

En FA-region är en region inom vilken människor kan bo och arbeta utan att göra alltför tidsödande resor. Det är en indelning för regionala analyser som görs av Tillväxtverket och baseras till stor del på SCB:s prognoser över utvecklingen av lokala arbetsmarknader.

Presskontakt

Hanna Alexandersson
Tf. pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.