Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Ökade medel till stärkt samordning av dricksvatten på Livsmedelsverket

Publicerad

Det är angeläget att trygga tillgången till säkert dricksvatten i Sverige. Dricksvattenförsörjningen är en viktig samhällsfunktion. En förstärkning av samordningen ger ett bättre stöd i de lokala och regionala dricksvattenfrågorna. Regeringen bedömer att ett stärkt samordnande uppdrag skapar goda förutsättningar för den av regeringen prioriterade frågan att arbeta för en fortsatt trygg dricksvattenförsörjning.

Det nuvarande samordningsuppdraget som Livsmedelsverket har breddas till att leda ett nationellt samordningsarbete av dricksvattenfrågor. Regeringen tillför Livsmedelsverket 3 miljoner kronor för detta. Budgetpropositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

– Rent vatten är en livsförutsättning och det behövs stärkt skydd och mer förebyggande åtgärder för att skydda dricksvattnet från grundvatten till kran, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Regeringens satsning har sin utgångspunkt i vad som föreslogs i Dricksvattenutredningens betänkande En trygg dricksvattenförsörjning som inkom till regeringen 2016.

Presskontakt

Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.