Pressmeddelande från Miljödepartementet

Proposition med miljöbalksändringar för bättre genomförande av EU:s avfallsdirektiv

Publicerad

Regeringen lämnar en proposition till riksdagen med förslag på ändringar i miljöbalken. Syftet med ändringarna är att förbättra Sveriges genomförande av EU:s avfallsdirektiv.

Ändringarna i miljöbalken innebär framför allt förtydliganden och preciseringar av den gällande av lagstiftningen på avfallsområdet, till exempel om hur avfall ska hanteras och vad en dom om tillstånd till avfallsbehandling ska innehålla. Regeringen föreslår också en ny bestämmelse i miljöbalken som innebär att endast ges tillstånd till en verksamhet som behandlar avfall om den kan förväntas uppfylla kraven på hur avfall ska hanteras.

Syftet med ändringarna är att förbättra Sveriges genomförande av EU:s avfallsdirektiv. Ändringarna görs med anledning av att EU-kommissionen har inlett ett överträdelseärende mot Sverige.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

När blir propositionen offentlig?

Propositionen kommer att publiceras här när den är överlämnad till riksdagen, vilket normalt sker tisdagen i veckan efter att den är beslutad.