Isabella Lövin har entledigats, Miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-

Peter Eriksson har entledigats, Minister för internationellt utvecklingssamarbete

-

Bostads- och digitaliseringsminister

-

Regeringen deltar vid öppnandet av FN:s generalförsamling 17–30 september

Publicerad

Nästa vecka reser statsminister Stefan Löfven, klimat- och miljöminister samt vice statsminister Isabella Lövin, utrikesminister Ann Linde och ministern för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson till öppnandet av FN:s generalförsamling i New York.

De svenska prioriteringarna under veckan är att stå upp för det internationella samarbetet med FN i centrum, driva på för att tackla klimatutmaningen, intensifiera genomförandet av Agenda 2030, samt bidra till att nå lösningar på konflikter och humanitära kriser så som i Jemen, Venezuela och Syrien. Veckan är därtill en möjlighet att lyfta demokrati- och jämställdhetsfrågor, inklusive sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, samt fortsätta arbetet med nedrustning och ickespridning av kärnvapen.

Statsminister Stefan Löfven kommer delta i öppnandet av generalförsamlingen, vid ett toppmöte om klimatet där Sverige är medordförande för industrispåret och ett toppmöte om de globala målen, samt medverka vid ett högtidlighållande av att Barnkonventionen antogs för 30 år sedan. Statsministern kommer därtill delta i ett rundabordssamtal med amerikanska företagsledare och vid konferensen ”Future of Work”.

Isabella Lövin kommer att delta i klimattoppmötet, toppmötet om hållbarhetsmålen (SDG) samt toppmötet om allmän tillgång till hälsa och sjukvård. Isabella Lövin finns på plats den 20–25 september.

Ann Linde kommer delta i öppnandet av generalförsamlingen, vid ett högnivåmöte om klimat och säkerhet, samt vid högnivåmötet om kärnvapennedrustning (artikel IV CTBT). Ann Linde kommer också stå som medarrangör till ett möte om situationen i Jemen. Hon står även värd för ett möte om kvinnor, fred och ledarskap och arrangerar tillsammans med Sydkorea den årliga middagen för de kvinnliga utrikesministrarna. Ann Linde kommer att hålla det svenska anförandet i generalförsamlingen. Ann Linde finns på plats den 22–28 september.

Peter Eriksson kommer delta i toppmötet om de globala målen, toppmötet om utvecklingsfinansiering och toppmötet om SAMOA Pathway, likaså möten om Afghanistan, Somalia och Syrien. Därtill ligger fokus i hans program på humanitära frågor, klimatfinansiering och kvinnors rättigheter samt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Peter Eriksson finns på plats den 23–27 september.

Samtliga statsråd kommer även delta i ett antal bilaterala möten med motparter från andra länder liksom FN-representanter.

För mer information och detaljerade program, kontakta respektive statsråds pressekreterare.

Presskontakt

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos statsminister Stefan Löfven
Telefon (växel) 08-405 10 00
Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminiser Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Hanna Hessling
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00