Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen har tagit emot utredning om förbättrade sociala skydd för företagare

Publicerad

Regeringen har idag tagit emot utredningen Företagare i de sociala trygghetssystemen. Utredningen har kartlagt hur företagandet utvecklats mellan 2004-2016 och vilka drivkrafter som legat bakom utvecklingen. Utredningen har även analyserat frågor gällande företagarnas villkor och förutsättningar i de allmänna trygghetssystemen, med fokus på sjuk- och föräldraförsäkringen.

Regeringen beslutade den 20 juni 2018 att tillsätta en utredning med uppdrag att utreda ett antal frågor i syfte att förbättra villkoren i socialförsäkringssystemen för företagare. Utredningen överlämnades idag till regeringen av särskilda utredaren Gunilla Nordlöf och har undersökt företagandets utveckling 2004–2016 med fokus på företagare utan anställda i enskild firma eller aktiebolag samt kombinatörer.

Utredningens analys visar att företagare har ett något lägre nyttjande av förmånerna i sjuk- och föräldraförsäkringen än anställda. Samtidigt finns också skillnader mellan kvinnor och män, inte minst i föräldraförsäkringen, och mellan olika företagsformer samt över livscykeln.

Generellt bedömer utredningen att mer behöver göras för att nå ut till företagare med bra stöd och information om regler och villkor i försäkringarna. I betänkandet bedöms fortsatta åtgärder och analyser vara angelägna, bland annat vad gäller SGI för företagare med enskild firma, reglerna för karens och sjuklön, webbaserad information och stöd till företagare samt utvecklade e-tjänster.

– Den här utredningen pekar på förbättringsområden när det kommer till trygghet för företagare, men också på att mer kan göras för att sprida information. Regeringen kommer arbeta vidare för att få fler att känna tryggheten att våga starta och driva företag, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Kontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-129 67 08
e-post till Sara Khatemi