Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Regeringen inleder arbetet med att inrätta nationellt cybersäkerhetscenter

Publicerad

Regeringen gav den 26 september Försvarets radioanstalt, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Säkerhetspolisen i uppdrag att göra förberedelser för att kunna skapa ett nationellt cybersäkerhetscenter under 2020. Myndigheterna ska senast den 16 december 2019 gemensamt redovisa uppdraget.

Sveriges säkerhet och välstånd vilar i stor utsträckning på digitala grunder. Samtidigt är cyberhoten mot Sverige och svenska intressen omfattande. Det nationella cybersäkerhetscentret ska stärka Sveriges samlade förmåga att förebygga, upptäcka och hantera antagonistiska cyberhot mot Sverige och minska sårbarheterna från cyberattacker. Centret ska också ge stöd till privat och offentlig sektor med råd om hur de kan skydda sig mot cyberattacker. Stödet kan bland annat ske genom gemensamma analyser och lägesbilder om hot, sårbarheter och risker. Centret ska också understödja Regeringskansliet i frågor som rör cybersäkerhet.

- Huvudsyftet med cybersäkerhetscentret är att stärka Sveriges samlade förmåga att förebygga, upptäcka och hantera antagonistiska cyberhot mot Sverige och minska sårbarheter, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

- Svenska myndigheter behöver kunna agera samordnat och ge ett effektivt stöd när en eller flera aktörer i Sverige drabbas av en cyberattack. Regeringen förväntar sig att myndigheternas förmåga att upptäcka och hantera allvarliga attacker mot Sverige kommer att öka genom samverkan i det nationella centret, säger inrikesminister Mikael Damberg.

De myndigheter som nu får detta uppdrag har redan ett fördjupat samarbete på informations- och cybersäkerhetsområdet vilket är en naturlig startpunkt för inrättandet av ett nationellt cybersäkerhetscenter.

Försvarets radioanstalt, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Säkerhetspolisen har redan inlett ett fördjupat samarbete på informations- och cybersäkerhetsområdet. Det samarbetet utgör en naturlig utgångspunkt för regeringens inrättande av ett cybersäkerhetscenter. När myndigheterna har redovisat uppdraget har regeringen ett underlag för att under nästa år kunna presentera ett förslag på ett nationellt cybersäkerhetscenter.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.