Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Regeringskansliet

Regeringen lämnar skrivelse om den feministiska utrikespolitiken till riksdagen

Publicerad

Fem år med Sveriges feministiska utrikespolitik visar att den ger resultat och genomslag. Det framgår bland annat av den skrivelse om politiken som regeringen idag lämnar till riksdagen.

Sveriges feministiska utrikespolitik har bland annat bidragit till att stötta fler kvinnliga parlamentariker och entreprenörer, färre fall av mödradödlighet och oönskade graviditeter och mer resurser för jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter. Sverige har även bidragit till mobilisering och finansiering för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

Sveriges feministiska utrikespolitik bidrar också till förändring av strukturer och arbetssätt. Fredsarbetet kan inte längre bortse från att det finns kvinnliga medlare sedan Sveriges kvinnliga medlingsnätverk har fått efterföljare och synliggjort kvinnliga medlare i hela världen. Klimatarbetet kan inte längre bedrivas utan hänsyn till mäns och kvinnors olika behov sedan Sverige har ställt tydliga krav på ett jämställdhetsperspektiv i de stora klimatfondernas arbete. Och på handelsområdet kan länder inte längre bortse från att tullar och andra villkor för handel kan vara ojämställda efter att Sverige har bidragit till att få upp frågan på den internationella dagordningen och lanserat en feministisk handelspolitik.

Sveriges arbete har även inspirerat fler länder att följa efter, bland annat Frankrike som lanserat en feministisk diplomati, och Kanada som bedriver en feministisk utvecklingspolitik.

- Alla dessa resultat behövs. Och fler ändå. Kvinnors och flickors rättigheter står under ett hårt och växande tryck. Motståndet gäller inte minst kvinnors och flickors självklara rätt till sin kropp. Jag kommer fortsätta jobba för att Sverige ska vara den starkaste rösten och ständigt söka nya vägar och allianser för att försvara och driva frågorna, säger utrikesminister Ann Linde.

Läs gärna mer om Sveriges arbete i den skrivelse som regeringen idag lämnar till riksdagen.

Presskontakt

Jasmina Sofic
Pressekreterare hos utrikesminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00