Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen tillsätter utredning om nya regler om företagsrekonstruktion

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att ta ställning till hur EU:s direktiv om företagsrekonstruktion och annan insolvensrätt ska genomföras i Sverige. Direktivet syftar till att ge företag effektiva verktyg för att tidigt uppmärksamma och lösa sina problem.

När företag inte förmår uppmärksamma och lösa sina ekonomiska problem i tid inträffar det inte sällan att de går i konkurs trots att de kunde ha räddats. Detta kan innebära arbetslöshet för de anställda och värdeförluster för samhället. Det saknas enhetliga europeiska regler för rekonstruktion, vilket innebär svårigheter för gränsöverskridande investeringar i företag på EU:s inre marknad.

EU har därför antagit ett direktiv om företagsrekonstruktion, skuldsanering för företagare och åtgärder för effektivare insolvensförfaranden. Regeringen har nu utsett en särskild utredare som har uppdraget att ta ställning till hur reglerna om företagsrekonstruktion ska genomföras i Sverige. Företagsrekonstruktion handlar om att företag som har ekonomiska problem men som i grunden är livskraftiga ska ges hjälp att komma på fötter. Med modernare regler på området ges bättre förutsättningar för att stödja företagande, vilket hela samhället kan tjäna på.

Ylva Norling Jönsson, lagman i Helsingborgs tingsrätt, har åtagit sig uppdraget som utredare. Uppdraget ska redovisas senast i februari 2021.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh
Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00