Pressmeddelande från Socialdepartementet

Särskilda boendeformer för äldre ska kartläggas

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga behoven av och tillgången till särskilda boendeformer för äldre. Det gäller både boende för heldygnsvård och biståndsbedömda trygghetsboenden. Bakgrunden till uppdraget är att flera kommuner uppger att de har brist men att det saknas en nationell helhetsbild.

– Människor lever idag längre än tidigare och gruppen äldre över 80 år är den som ökar mest. Det innebär att behovet av särskilda boendeformer för äldre ökar. Sveriges äldre ska kunna känna trygghet i vardagen och vi behöver därför få en samsyn med kommunerna om vilka behov som finns, säger socialminister Lena Hallengren.

Enligt Socialtjänstlagen ansvarar kommunerna för särskilda boendeformer för äldre. Flera kommuner uppger dock att de har brist på särskilda boenden och många äldre får vänta på att få en plats som motsvarar deras behov.

Syftet med uppdraget till Socialstyrelsen är att få en lägesbeskrivning och förslag på hur behoven av särskilda boendeformer för äldre kan följas framöver. I uppdraget ingår också att analysera vad som utmärker de kommuner som inte har brist på särskilda boenden.

Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 300 000 kronor under 2019. Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2020.

Presskontakt

Mikael Lindström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00