Innehållet publicerades under perioden

-

Isabella Lövin har entledigats, miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

Satsningar på bonusbilar och skydd av värdefull natur

Publicerad

Regeringen föreslår i höständringsbudgeten för 2019 att mer pengar satsas på skydd av värdefull natur och på klimatbonus för bilar med mycket låga utsläpp under 2019. Regeringens förslag till höständringsbudget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

– Redan i år vill regeringen öka takten i arbetet att skydda värdefull natur. Vi föreslår därför ett tillskott som minskar den negativa effekten av de neddragningar som gjordes i riksdagens beslutade budget, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

I vårändringsbudgeten för 2019 ökade regeringen anslaget för skydd och bevarande av värdefulla naturmiljöer. Trots tillskottet finns det flera reservatsärenden där markägare ännu inte har fått ersättning. För att möjliggöra dessa utbetalningar och eftersom det behövs ytterligare insatser för skydd och bevarande av värdefulla naturmiljöer behöver ytterligare medel tillföras anslaget. Regeringen anser därför att anslaget för skydd av värdefull natur bör ökas med 200 miljonerkronor i höständringsbudgeten.

Vidare föreslår regeringen i höständringsbudgeten att klimatbonus för bilar inom bonus–malus-systemet förstärks med 100 miljoner kronor under innevarande år eftersom medelsbehov är större än tidigare beräknats, bl.a. då försäljningen av klimatbonusbilar ökat mer än vad som tidigare beräknats.

 

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminiser Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00